Pride-kuukausi on täällä taas! Sitä todistavat somessa räiskyvät sateenkaarilogot ja onnensävytteiset juhlatoivotukset. Yritysviestinnästä päätellen moninaisuus kukoistaa yhteiskunnassamme, mutta vain harva organisaatio jakaa somessaan tekoja tai tietoa positiivisen muutoksen edistämiseksi. Olemmeko jo saavuttaneet yhdenmukaisuuden lippuja liehuttamalla ja "love is love" -postauksilla?

Liputtaminen on helppoa, mutta harva tietää mitä muuta voisi tehdä

Priden julkinen juhlistaminen on yritykseltä erittäin tärkeä kannanotto, jolla saadaan näkyvyyttä ihmisoikeuksille ja luodaan moninaisuutta tukevia työympäristöjä. Mutta ulottuvatko ohjelmistotalojen ideologiat aina rakennettaviin tuotteisiin saakka?

Softayritysten rooli moninaisuuden edistäjänä on merkittävä, sillä työstettävät ohjelmistot rakentavat tulevaisuuden maailmaa. Päivittäisessä kehitystyössä voimme kuitenkin huomata, että on usein täysin toteuttajasta itsestään riippuvaista, kuinka hyvin moninaisuuden tukemisesta ollaan perillä. Useat yritykset toteuttavat innokkaasti rooliaan terveen ja hyväksyvän työympäristön luojina, mutta selkeitä ohjeita moninaisuuden huomioivaan ohjelmisto- ja palvelukehitykseen ei välttämättä ole. Miksi?

Uskomme, että kyse on enemmän tiedon kuin muutoshalun puutteesta. Emme välttämättä aina tiedä, millaisia suunnitteluvalintoja meidän tulisi tehdä moninaisuuden mahdollistamiseksi. Tarvetta tiedolle ja sen avoimelle jakamiselle siis löytyy.

Aloituspakki moninaisuuden huomiointiin ohjelmistokehityksessä

Onneksi tietoa on kuitenkin saatavilla! Keräsimme EU:n rahoittamasta Tilaa moninaisuudelle! -oppaasta (Rainbow Rights, 2019) ohjeita moninaisuuden huomioivaan työ- ja palvelukokemukseen, jotka toimivat hyvänä tavoitteena myös inklusiivisemmalle ohjelmistokehitykselle niissä palveluissa, joissa henkilötietojen kysyminen on tarpeellista. Nappaa tästä mukaan käytännön ohjeet!

Ohjeet ovat Rainbow Rights-hankkeen muodostamia ja olemme antaneet niistä alle omat kommenttimme. Muistathan, että nämä ohjeet eivät ratkaise koko moninaisuuden kentän haasteita, mutta toimivat starttina fiksummalle palvelukehitykselle.

1. Sukupuolta kysyttäessä kannattaa tarjota avoin tekstikenttä, jolloin vastaaja voi määritellä sukupuolensa itse (Rainbow Rights, 2019)

Sukupuoli on monelle henkilökohtainen ja herkkä asia. Kun palvelut tukevat itsestä lähtevää sukupuolimäärittelyä, otetaan huomioon kaikki käyttäjäryhmät ja luodaan inklusiivinen käyttäjäkokemus, jossa useampi kokee itsensä tervetulleeksi.

2. Jos avoin tekstikenttä ei ole mahdollinen, sukupuolivaihtoehtoja tulisi olla ainakin neljä: nainen, mies, muu ja en halua kertoa (Rainbow Rights, 2019)

Aina sukupuolen määrittely tekstikentän avulla ei ole kuitenkaan mahdollista. Koska Suomessa tunnistetaan juridisesti vain kaksi sukupuolta, suuri osa julkisista palveluista tukee vain näitä kahta vaihtoehtoa. Monella muulla palveluntarjoajalla on kuitenkin mahdollisuus muuttaa tilanne omalta osaltaan paremmin moninaisuutta tukevaksi. Pohdi: onko sukupuolen kysyminen palvelusi kannalta välttämätön henkilötieto? Jos on, voinko rakentaa palvelun tukemaan tässä mainittua neljää vaihtoehtoa?

3. Joskus paras mahdollisuus on kysyä erikseen juridista sukupuolta ja sitä, miten henkilö itse määrittelee sukupuolensa (Rainbow Rights, 2019)

Jos juridinen sukupuoli täytyy kuitenkin kerätä, voit tehdä kompromissiratkaisun ja kysyä sen lisäksi myös henkilön itse määrittelemää sukupuolta. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi julkisten palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

4. Nimen kohdalla tulisi antaa mahdollisuus kertoa kutsuma-nimi ja käyttää sitä (Rainbow Rights, 2019)

Moni ihminen käyttää kutsumanimeä, joka kuvaa paremmin omaa sukupuoli-identiteettiä, tai on muuten läheisempi. Kutsumanimen kysyminen sekä käyttäminen palvelussa ja asiakaspalvelutilanteissa ottaa huomioon ja tunnustaa asiakkaan/käyttäjän identiteetin. Tällä voi olla suuri vaikutus asiakaskokemukseen.


5. Suhdestatusta kysyttäessä perinteinen valikko naimisissa/naimaton/eronnut/leski ei riitä, vaan tässä tulisi tarjota avoin tekstikenttä (Rainbow Rights, 2019)

Suhdemuotoja on monenlaisia, eivätkä kaikki elä normatiivisessa suhteessa. Suhdemuotojen moninaisuuden tunnustaminen on erityisen tärkeää, jos kehittämäsi palvelu toimii henkilökohtaisten asioiden ja ihmissuhteiden rajapinnassa, tai hyödyntää suhdetietoa osana palvelutarjontaa. Suhdestatuksen moninaisuus mahdollistaa erilaisten liittojen ja perhemuotojen tunnustamisen.

6. Perhesuhteista tarkemmin kysyttäessä tulisi myös tarjota avoin tekstikenttä, jolloin vastaaja voi määrittää perheeseensä kuuluvat ihmiset itse (Rainbow Rights, 2019)

Perhe on hyvin moninainen käsite ja mahdollisuus perhesuhteiden itsenäiseen määrittelyyn on erittäin tärkeää. Avoimella tekstikentällä mahdollistetaan eri kulttuurien, elämäntilanteiden ja suhdemuotojen näkyminen osana palveluasi.

7. Lomakkeeseen tulisi voida sisällyttää lapsen kaikki tosiasialliset vanhemmat/huoltajat (Rainbow Rights, 2019)

Vanhemmuus ja huoltajuus ei ole normatiivista, vaan lapsesta voivat huolehtia virallisesti monenlaiset henkilöt. Vanhemmuuden ja huoltajuuden moninaisuutta tukemalla mahdollistat, että perheen tiedot pitävät todellisuudessa paikkansa.

8. Sukupuolen ja henkilötunnuksen yhteensopimattomuuden ei tule olla este asioinnille (Rainbow Rights, 2019)

Sukupuolen itsemäärittely ja henkilötunnus voivat olla ristiriidassa keskenään. Tämä ei kuitenkaan saa olla este palvelun käyttämiselle tai asioinnille, sillä se sulkee ulos yhden kokonaisen ihmisryhmän. Vaikka virallinen henkilötunnus kertoo juridisen sukupuolen ja sitä voidaan käyttää henkilöllisyyden varmentamisessa, on hyvä antaa kaikille myös mahdollisuus määrittää sukupuolensa palvelussa itse.

Kohti moninaisempaa ohjelmistokehitystä

Digitaaliset alustat muodostavat suuren osan yksilöiden ja yritysten välisistä kanssakäymisistä, eikä niiden tarjoamaa käyttäjäkokemusta voi vähätellä. Siksi palvelun suunnittelussa on erittäin oleellista ottaa huomioon moninaiset käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa.

Esittämämme lista hyvistä käytänteistä henkilötietojen kyselyssä on vasta alku moninaisuuden huomiointiin palvelukehityksessä. Toivomme, että tulevina vuosina kaikenlaiset softatalot voisivat jakaa omia ohjeitaan, sillä avoimen tiedon avulla voidaan muuttaa toimintatapoja ja rakentaa oikeasti inklusiivista palvelukulttuuria.

Ihanaa ja tiedontäyteistä Pridea kaikille!


Emblica ei ole se tavallinen datatiimi. Rakennamme räätälöityjä ratkaisuja datan keräämiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen alalle kuin alalle, etenkin R&D:n rajapinnassa. Oli kohteemme tehdaslinjasto, verkkokauppa tai pelto, löydät meidät työn touhusta, kädet savessa.


Tekstin on kuvittanut Julia Sand.